Thirrje për aplikime! Programet e Shkëmbimit Erasmus+

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (IRO), në kuadër të bashkëpunimit për projektin e Mobilitetit Erasmus+ KA103 të Kolegjit Universitar Bedër me Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “Lavoslav Ružička” (VEVU) në Vukovar të Kroacisë, mirëpret aplikimet e stafit për mobilitet në mësimdhënie për periudhën 11-15 tetor 2021. 
 
Kuotat për këto thirrje janë si më poshtë:
 
Aktiviteti 1 – STA Mobility - Teaching week – 1 kuotë gjatë periudhës 11-15 Tetor 2021 (5 ditë).
 
Afati i fundit për të aplikuar është data: 20 Korrik 2021. 
 
 
Kriteret e aplikimit:
 
Të interesuarit duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme: 
 
1. Të jetë anëtar/e i stafit akademik në Departamentin e Drejtësisë full-time/part-time.
 
Dokumentat e aplikimit:
 
- Formulari Erasmus+ Mobility STA Ëork Plan (një kopje)
- Formulari Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (një kopje)
- Certifikatë e mbrojtjes së Gjuhës Angleze (min. B1)
- CV (një kopje)
- Kopjen e pasaportës / letërnjoftimit kombëtar (dy kopje)
 
P.S Të interesuarit të kontaktojnë me email Koordinatoren e Erasmus+ pranë KUB, Dr. Irena Shehu në: [email protected] për marrjen e formularëve elektronikisht.
 
Për më shumë informacion rreth Kolegjit dhe programit Erasmus+, ju lutem gjeni linqet me poshtë:
 
 PARTNERSHIPS: 
 
http://www.vevu.hr/?podatak_id=37&g=12&i=161&panel=1#panel-1
 
VEVU Erasmus+: 
http://www.vevu.hr/?g=12&i=161
 
INFORMATION PACKAGE 
http://www.vevu.hr/?podatak_id=6&g=12&i=161&j=204&panel=1#panel-1