Thirrje për studentët e Drejtësisë

Të dashur studentë,
 
Kolegji Universitar “Bedër” tashmë është partner zyrtar me Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “Lavoslav Ružička” në Vukovar (VEVU) të Kroacisë, në kuadër të Programit Erasmus + KA103 të Mobilitetit të Studentëve në fushën e Drejtësisë. Në kuadër të bashkëpunimit të KUB me VEVU në projektin Erasmus+ tashmë është e hapur thirrja për aplikime për studentët e drejtësisë për periudhën Pranverë 2022. 
 
Kuotat për këto thirrje janë si më poshtë:
 
Aktiviteti 1 - SMS- Student Mobility for Study – 1 kuotë – Pranverë 2022 – Një semester
 
Afati i fundit për të aplikuar është data: 20 korrik 2021. 
 
 
Kriteret e aplikimit:
 
Nëse një student dëshiron të konsiderohet si pjesë e programit të shkëmbimit të studentëve, duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme sipas ciklit të tyre përkatës të studimeve:
 
Studentët në Programet e Studimit të Ciklit të Parë:
 
1. Studenti duhet të jetë në vitin e parë ose të dytë;
 
2. Studenti duhet të ketë një CGPA të paktën 2.40 nga 4.00.
 
Studentët në Programet e Studimit të Ciklit të Dytë
 
1. Studenti duhet të jetë në vitin e parë të programit të studimit Master i Shkencave;
 
2. Nëse studenti është regjistruar në semestrin e parë, ai / ajo duhet të ketë një CGPA prej të paktën 2.50 nga 4.00 në studimet e tij / saj Bachelor, nëse studenti është në semestrin e tij të dytë dhe semestrin vijues ai / ajo duhet të ketë një CGPA prej të paktën 2.50 nga 4.00.
 
 
Dokumentat e aplikimit:
 
- Aplikimi për Formularin Ndërkombëtar të Shkëmbimit (një kopje) 
- Transkriptimi më i fundit i shënimeve (nga Zyra e Regjistrimit) (një kopje)
- Letër motivimi
- Certifikatë e mbrojtjes së Gjuhës Angleze (min. B1)
- CV
- Kopjen e pasaportës / letërnjoftimit kombëtar (një kopje)
 
Secili student i nominuar do të marrë një grant të financuar nga Komisioni Evropian dhe shpenzimet e udhëtimit në vendin pritës bazuar në distancën.
 
P.S Të interesuarit të kontaktojnë me email Koordinatoren e Erasmus+ pranë KUB, Dr. Irena Shehu në [email protected] për marrjen e formularëve elektronikisht.
 
 
Për më shumë informacion rreth Kolegjit dhe programit Erasmus+, ju lutem gjeni link-et me poshtë:
 
PARTNERSHIPS: 
http://www.vevu.hr/?podatak_id=37&g=12&i=161&panel=1#panel-1
 
VEVU Erasmus+: 
http://www.vevu.hr/?g=12&i=161
 
INFORMATION PACKAGE 
http://www.vevu.hr/?podatak_id=6&g=12&i=161&j=204&panel=1#panel-1