Stafi

Stafi Akademik

Ada Güven
Gjergji Sinani
Ilirjana Kaceli
Diplomuar për “Histori” në Universitetin e Tiranës. Studimet Master i ka kryer pranë Universitetit të Stambollit. Ka marre pjesë në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Në Janar 2014, ka fituar titullin Doktor i Shkencave në “Histori” pranë Fakultetit Histori-Filologji në Universitetin e T
Vojsava Osmanaj
Gentjan Skara
Gentjan Skara: has a BA from Tirana University, an MA from Epoka University in European Studies and a LLM master program for “South East European Law and European Integration” from University of Graz. He is a PhD student in EU Law and National Legal System program at University of Ferrara.
Enkelejda Koka
Erisa Datja
Esmeralda Dema
Fatjeta Resulmemaj
Fioralba Markja
Kelmend Nezha
Ka përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2010, ku aktualisht po ndjek edhe studimet Doktorale me temë “Përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes”. Nga tetori 2011 është bërë pjesë e BEDËR. Avokat i regjistruar pranë DhKA Tiranë prej vitit 2013.
Surja Shehi
Z. Surja Shehi ka mbaruar studimet si Mjek i Përgjithshëm (Msc. / MD) në Universitetin e Tiranës, në vitin 2008. Ai ka përfunduar një Specializim në Mjekësinë Ligjore në vitin 2017. Nga Shtatori 2019, ai mban pozicionin e Dekanit të Studentëve dhe Lektor në Departamentin e Drejtësisë.