Stafi

Stafi Akademik

Gjergj Sinani
Altin Shegani
Denard Veshi
Vojsava Osmanaj
Ada Güven
Gentjan Skara
Gentjan Skara: has a BA from Tirana University, an MA from Epoka University in European Studies and a LLM master program for “South East European Law and European Integration” from University of Graz. He is a PhD student in EU Law and National Legal System program at University of Ferrara.
Ilirjana Kaceli
Diplomuar për “Histori” në Universitetin e Tiranës. Studimet Master i ka kryer pranë Universitetit të Stambollit. Ka marre pjesë në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Në Janar 2014, ka fituar titullin Doktor i Shkencave në “Histori” pranë Fakultetit Histori-Filologji në Universitetin e T
Nertil Bërdufi
Ka përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2010, ku edhe ka përfunduar studimet Doktorale. Më vitin 2018 përfundon studimet master (LLM) në fushën e Rule of Law, LUC(SHBA). Mban titullin Avokat i regjistruar pranë DhKA Tiranë dhe Licencën e Ndërmjetësit.
Adnan Xholi
Dr. Adnan Xholi: Ka përfunduar studimet për Drejtësi, Universiteti i Tiranës, ku më pas ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve për drejtësi, si dhe ciklin e tretë të studimeve dhe ka fituar titullin “Doktor i Shkencave Juridike”. Prej 2 dekadash punon ne sistemin e Prokurorise Shqiptare.
Besa Ombashi
Enkelejda Koka
Ermira Tafani
Fatri Islamaj
Ferdinand Xhaferaj
Dr. Ferdinand Xhaferaj ka kryer studimet BA në Universitetin e Tiranës. Ka kryer studimet master për Siguri Ndërkombëtare dhe master për çështje të Sigurisë Kombëtare, në Naval Postgraduate School, SHBA dhe titullin "Doktor" nga Akademia e Mbrojtjes.
Erisa Datja
Fioralba Markja
Kelmend Nezha
Ka përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2010, ku aktualisht po ndjek edhe studimet Doktorale me temë “Përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes”. Nga tetori 2011 është bërë pjesë e BEDËR. Avokat i regjistruar pranë DhKA Tiranë prej vitit 2013.
Surja Shehi
Z. Surja Shehi ka mbaruar studimet si Mjek i Përgjithshëm (Msc. / MD) në Universitetin e Tiranës, në vitin 2008. Ai ka përfunduar një Specializim në Mjekësinë Ligjore në vitin 2017. Nga Shtatori 2019, ai mban pozicionin e Dekanit të Studentëve dhe Lektor në Departamentin e Drejtësisë.
Bib  Ndreca
Bledar Maksuti