Stafi

Stafi Akademik

Ada Güven
Denard Veshi
Erisa Datja
Fioralba Markja
Gentjan Skara
Gentjan Skara: has a BA from Tirana University, an MA from Epoka University in European Studies and a LLM master program for “South East European Law and European Integration” from University of Graz. He is a PhD student in EU Law and National Legal System program at University of Ferrara.
Gjergj Sinani
Ilirjana Kaceli
Diplomuar për “Histori” në Universitetin e Tiranës. Studimet Master i ka kryer pranë Universitetit të Stambollit. Ka marre pjesë në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Në Janar 2014, ka fituar titullin Doktor i Shkencave në “Histori” pranë Fakultetit Histori-Filologji në Universitetin e T
Nertil Bërdufi
Ka përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2010, ku edhe ka përfunduar studimet Doktorale. Më vitin 2018 përfundon studimet master (LLM) në fushën e Rule of Law, LUC(SHBA). Mban titullin Avokat i regjistruar pranë DhKA Tiranë dhe Licencën e Ndërmjetësit.
Surja Shehi
Z. Surja Shehi ka mbaruar studimet si Mjek i Përgjithshëm (Msc. / MD) në Universitetin e Tiranës, në vitin 2008. Ai ka përfunduar një Specializim në Mjekësinë Ligjore në vitin 2017. Nga Shtatori 2019, ai mban pozicionin e Dekanit të Studentëve dhe Lektor në Departamentin e Drejtësisë.
Adnan Xholi
Dr. Adnan Xholi: Ka përfunduar studimet për Drejtësi, Universiteti i Tiranës, ku më pas ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve për drejtësi, si dhe ciklin e tretë të studimeve dhe ka fituar titullin “Doktor i Shkencave Juridike”. Prej 2 dekadash punon ne sistemin e Prokurorise Shqiptare.
Altin Shegani
Armand Skapi
Besa Ombashi
Bib  Ndreca
Bledar Maksuti
Enkelejda Koka
Ermira Tafani
Fatjona Hyseni
Fatri Islamaj
Ferdinand Xhaferaj
Dr. Ferdinand Xhaferaj ka kryer studimet BA në Universitetin e Tiranës. Ka kryer studimet master për Siguri Ndërkombëtare dhe master për çështje të Sigurisë Kombëtare, në Naval Postgraduate School, SHBA dhe titullin "Doktor" nga Akademia e Mbrojtjes.
Katrin Treska
Patricia Pogace
Saimir Shatku